Serviciul Vamal al R. Moldova vine cu noi reglementări privind introducerea în țară a unui mijloc de transport cu numere străine.

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2021, este interzisă vânzarea un vehicul declarat prin acțiune pe teritoriul R. Moldova, donarea acestuia, transmiterea prin moștenire, oferirea spre închiriere/subînchiriere, darea în comodat, gajarea sau punerea la dispoziția unei alte persoane.

Potrivit informațiilor, aceste acțiuni pot fi realizate pe teritoriul țării noastre doar cu acordul organului vamal, după achitarea drepturilor de import.

Prin urmare, nerespectarea acestor condiții se sancționează cu amendă de la 3.000 de lei la 4.500 de lei, cu obligarea scoaterii mijlocului de transport de pe teritoriul Republicii Moldova.

Totodată, în cazul în care mijlocul de transport nu a fost scos de pe teritoriul Republicii Moldova în termenul stabilit de legislație, iar acesta nu mai există (a fost distrus sau vândut la piese, fapt confirmat prin documente justificative sau prin declarația pe propria răspundere a persoanei), Serviciul Vamal va încasa drepturile de import, în conformitate cu pct. (34), art.10, Legea 1569/2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice.

știri.md