România a actualizat noua listă a statelor cu risc epidemiologic ridicat, în care Republica Moldova nu figurează.

Potrivit Ambasadei României în Republica Moldova, începând cu ziua de azi, 5 februarie, moldovenii pot în continuare să plece în România fără a fi izolați pe 14 zile, dar cu unele condiții.

Astfel, pentru o corectă înțelegere a legislației și pentru ca fiecare cetățean să poată să identifice mai ușor situația în care se află, prezentăm informația structurată în cinci părți, astfel:

1. Cetățenii români care se află pe teritoriul Republicii Moldova (inclusiv persoanele cu dublă sau multiplă cetățenie, din care una română)

• Vi se permite intrarea în România, cu exceptare de la carantină. Pentru a fi exceptați de la măsura carantinei, trebuie să nu vă fi aflat, în ultimele 14 zile, într-una sau mai multe zone / țări cu risc epidemiologic ridicat.

2. Cetățenii străini care se află pe teritoriul Republicii Moldova

• Eliminarea Republicii Moldova din Lista țărilor / zonelor cu risc epidemiologic ridicat nu modifică condițiile de intrare în România.

• Vi se permite intrarea în România doar dacă vă încadrați în excepțiile prevăzute de legislația în vigoare.

3. Tranzitul

• Toate persoanele care tranzitează România și nu prezintă simptomatologie specifică infecției cu noul coronavirus, indiferent de țara de proveniență sau destinație, sunt exceptate de la măsura carantinei.

• Pentru a fi permisă tranzitarea României, persoanele trebuie să probeze faptul că scopul călătoriei este unul justificat  și esențial, respectiv că li se va permite continuarea călătoriei în celelalte state de tranzit, dacă este cazul, respectiv că li se va permite intrarea în țara de destinație. Dovada scopului călătoriei se poate face în baza unui drept de ședere, dacă sunt impuse astfel de limitări de către statele de tranzit/ destinație (viză, permis de ședere, carte de rezidență etc.).

• Tranzitul trebuie să fi realizat neîntrerupt, în maxim 24 de ore, utilizând coridoarele umanitare special create în acest sens (informații concrete vor fi oferite de către Poliția de Frontieră).

4. Excepția de la măsura carantinei:

• Veți fi exceptați de la carantină dacă veniți din Republica Moldova, cu condiția ca, înaintea sosirii în România, să nu vă fi aflat, în ultimele 14 zile, într-una sau mai multe zone / țări cu risc epidemiologic ridicat.

• Dacă în ultimele 14 zile v-ați aflat pe teritoriul uneia sau mai multor țări din Lista țărilor/ zonelor cu risc epidemiologic ridicat, puteți fi exceptați, și în acest caz, de la măsura carantinei, cu condiția să vă încadrați în excepțiile prevăzute de legislație.

• Pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții / tratamente medicale în cazuri care nu suportă amânare (ex: afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică – în program de hemodializă), preschimbare documente de identitate, părăsirea țării, poate fi analizată suspendarea temporară a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative, cu prezentarea testului COVID-19. Suspendarea se dispune prin decizie cu caracter individual, emisă de Direcția de Sănătate Publică teritorială.

• Ca element de noutate, la intrarea în România, persoanele care sosesc din țările/ zonele/ teritoriile cu risc epidemiologic ridicat au obligația prezentării certificatului unui test negativ RT-PCR pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de data intrării în țară. Testele trebuie efectuate de către laboratoare autorizate, iar rezultatele să conțină datele de identificare ale dvs. Sunt prevăzute o serie de excepții, detaliate în link-ul de la Hotărârea CNSU nr. 7/ 2021.

5. Resurse legislative

• Intrarea în România: HG nr. 3 din 12 ianuarie 2021, Anexa 3 art.2 alin.(1) pct.3

• Excepții de la carantină: Hotărârile CNSU nr. 48, 49 și 54 din 2020; nr. 6 și 7 din 2021

https://stirioficiale.ro/…/hotarare-nr-48-din-08-10…

https://stirioficiale.ro/…/hotarare-nr-49-din-13-10…

https://gov.ro/…/pag…/Hotararea_CNSU_nr._54_si_anexe.pdf

https://stirioficiale.ro/…/hotarare-nr-6-din-04-02-2021…

https://stirioficiale.ro/…/hotarare-nr-7-din-04-02-2021…

• Lista statelor pentru care se impune carantina.