Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a avizat negativ proiectul de lege cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.

Proiectul de lege a fost elaborat de trei deputați socialiști și prevede statut special pentru limba rusă pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit autorilor, scopul proiectului este protejarea și asigurarea funcționării limbii ruse pe teritoriul țării.

Astfel, proiectul prevedea ca în relațiile cu autoritățile de stat, administrația publică, instituțiile publice, precum și cu întreprinderile și organizațiile situate pe teritoriul Republicii Moldova, limba comunicării verbale și scrise este limba de stat și /sau limba rusă în calitate de limbă de comunicare interetnică, la alegerea cetățeanului.

De asemenea, potrivit proiectului de lege funcționarii publici erau obligați, la solicitare, să asigure traducerea în limba rusă, să primească cererile și în limba rusă și să răspundă în limba în care a fost făcută solicitarea, iar pentru actele prezentate în alte limbi se anexează traducerea în limba de stat.